الو سلام...

الو سلام ، بازم منم

منم که زنگ زدم بگم

بدون تو خیلی کمم

کی گفته خبلی محکمم

بدون تو سسته تنم

نا نداره صدای من

خیس اشک شده پیرهنم

انگاری قطعی داره باز

نمیاد اون صدای ناز

یه کم بلندتر حرف بزن

غم ها رو از دل پس بزن

چیه گلم ، آره میام

تموم میشه تنهاییام

/ 0 نظر / 27 بازدید