مطالب زیبای وات ساپ

                       " بهترین های امروز "

                                ***

 

دلگیر مباش

دلت که گیر باشد ،

رها نمی شوی !

خداوند بندگان خود را با آنچه به آن" دل " بسته اند می آزماید.

                 **********

 

یوسف میدانست تمام درها بسته هستند

اما به خاطر خدا وبه امید او حتی به سوی درهای بسته دوید 

وتمام درها برایش باز شدند ،

اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند 

به طرف درهای بسته بدو ،

چون خدای تو و یوسف یکیست.

                **********

 

گفتم :خدا 

آمد،ندا

گفتا : بگو ای بنده ام

گفتم: خدا شرمنده ام بس که گناه من کرده ام 

گشته سیاه پرونده ام

آمد ندا : ای بنده ام ؛

بخشنده ام ....بخشنده ام 

                **********

 

            قال النبی 

الله علیه و آله وسلم :

 مردگان را دشنام ندهید زیرا آنان به نتیجه ی اعمال خود رسیده اند .

رواه صحیح الجامع البخاری

               **********

 

پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمی کند

بلکه لباس عروس بر تنت می کند

بفهم عشق اگر واقعا عشق بود

لذت بوسه بر پیشانی خیلی بیشتر از لب دادن بود

احتیاج به هم آغوشی و همخوابی نیست...

اگرعشقت مردانگی داشته باشد

از دوری یکدیگر هم لذت میبرید.

               ************

 

هرجا که میروم میبینم بالای میز خود نوشته اند :

هدف ما جلب رضایت شماست...

هدف ما جلب رضایت مشتریست...

ای کاش همه می نوشتند :

هدف ما جلب رضایت خداست.

                ***********

 

دعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد می کند

ودلمان را خوش می کنیم که صلاح نبود !

خدایا گناهان ما را ببخش !

                ***********

 

یارب نگاه لطف بر این خاک و آب کن

ما را به راه یاری دین کامیاب کن

هر نقشه ای که دشمن بی رحم ماکشید

با دست قدرتت همه نقشه بر آب کن 

                  " آمین "


/ 0 نظر / 23 بازدید