آرزوها

تقدیم به بهترینم Mah

اگه دستامون تو دست هم باشن
دلامون به دور ازهرچی غم باشن
می رسیم به ارزوهای محال
آرزوهایی که هستن تو خیال
جون میگیرن همه رویاهای ما
میخونیم همیشه با هم یک دعا
که خدا یا شکرت ای خدا، خدا
ما به لطف و کرم تو دل خوشیم
هرچی بد تو سینه باشه می کشیم

/ 0 نظر / 25 بازدید