گذشته ها و حالا

گذشته ها یه قلب پاره پاره
ولی حالا تولدی دوباره
گذشته ها غم بود وناسپاسی
ولی حالا عشق است و حق شناسی
گذشته ها غصه های فراوون
ولی حالا زندگی شد چه آسون
گذشته ها غم توی قلب من نشست
ولی حالا شادی وشور و شوق هست
گذشته ها هرچی که بود گذشته
ولی حالا عشق تو دلم نشسته
گذشته ها رها شدن از ذهن من
حالا منم با عشقمو با ماه من

/ 0 نظر / 30 بازدید