ده بالا

ده بالایی

خبر آمد همین حالا

بگو شعری از ده بالا

فلبداهه باشه هم طوری نیست

ردیف گم شد, قافیه باز طوری نیست

سرم بالاست

که دهم بالاست

که ده بالایی ام , خاصم

صندل به پا و بلوچیه لباسم

زینت خواهرم حجابه

برقه به صورت , اهل مکتب و کتابه

ده بالا هم شیعه و هم سنی داره

برادریم هیچ فرقی هم نداره

اختلافی نیست ما همه مسلمانیم

پیرو خدا , محمد و قرآنیم

ببخشید ...

شعر من نداره ردیف و بند و قافیه

اما ...

واسه همدلی تک تک بیت هاش کافیه

آخوند نشسته در کنار مولوی

نوریه اطرافشون مثال هاله ای

کنار هم نشستن تا ثابت بشه برادریم

فدایی رهبر و میهن و کابوس هرچه کافریم

9/1/1394 محفل انس با قرآن مدرسه ده بالا , با حضور گروه جهادی سفیران رهبر (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

/ 0 نظر / 50 بازدید