مطالب زیبای وات ساپ

                        " دعا"

خدایا همیشه به من یادآوری کن نامحرم، نامحرم است 

  چه در فضای مجازی، وچه در کوچه و خیابان 

                     "آمین"

              *************

      "  عاقبت اختلاط زنان ومردان "

حضرت محمدصل الله علیه وصلم می فرماید:

"بین زنان و مردان نامحرم فاصله وجدایی ایجاد کنیدتاکمتر به یکدیگر برخورد وتماس داشته باشند؛زیرا هنگامی که دیدار وملاقات بین نامحرمان باشد !جامعه به دردی مبتلا خواهد شد که درمان نخواهد داشت!

            ***************

              "طلای وجود"

خواهرم

اگر مواظب طلای وجودت نباشی 

چشم های گرسنه تکه تکه ات میکنند

            ***************

                "حجاب"

خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

            ***************

                 "دعا"

باز هم این بار بلندتر دعا میکنم :

خدایا همیشه به من یادآوری کن نامحرم ،نامحرم است

چه در فضای مجازی ؛ وچه در کوچه و خیابان

               "الهی آمین"

/ 0 نظر / 23 بازدید