آتار به جا مانده از رسول الله صل الله وعلیه وسلم

عکس محل مقدسی که مکان قرار گرفتن وسایل متبرکه ی حضرت رسول اکرم (صل الله و علیه وسلم )در موزه مصر است

مهر امضاء آن حضرت صل الله وعلیه وسلم

 

آثاری از موزه اسلامی ترکیه در استانبول

عمامه حضرت محمد (صل الله وعلیه وسلم)

 

لباس ها و عصای پیامبر اعظم(صل الله وعلیه وسلم)

اینها دو تا از دندان های حضرت محمد(صل الله و علیه وسلم) هستند که زیر ذره بین برای دید بهتر بازدید کنندگان قرارش داده اند.

 


پرچم منسوب به پیامبر صل الله و علیه وسلم

نامه ای از حضرت رسول صل الله و علیه وسلم به مقوقس پادشاه مصر. با مهر ایشان بر پای نامه

 

وسایلی که حضرت محمد صل الله و علیه وسلم با آن وضو میگرفتند

سنگی که متعقدند ان حضرت صل الله وعلیه وسلم  برآن تیمم میکرده است

/ 0 نظر / 26 بازدید