حس سرد

 

دلگیرم از احساس تو

این حس سرد و بی رمق

تو اومدی به زندگیم

واسه خوشیم ، واسه کمک

دلگیرم از این حس سرد

این حس سرده ، سرده،سرد

تو اومدی به زندگیم

مرهم بشی به روی درد

اما با این احساس سرد

دوباره میشم ، پر درد

دوباره بغضه تو گلوم

وقتی که نیستی رو به روم

وقتی میگی نبینمت

تو آغوشم نگیرمت

دوباره دل خونم گلم

ببین چه داغون دلم

دلگیرم از احساس تو

این حس سرد بی رمق

می خوای تو دور بشی ازم

یواشکی و کمکمک

/ 0 نظر / 26 بازدید