عید من ؛ عید تو

کودک غزه

 عید من کفش و لباس

خنده های بی هواس

 .

.

.

عید تو خون و غرور

 دعای من از راه دور

.

.

.

عید من چه شوخ و شنگ

 این لباسای قشنگ

 .

.

.

 عید تو این همه شر

لاشه ی بی دست و سر

.

.

.

عید من نقل و نبات

شیرینی وای شکلات

.

.

.

عید تو توپ و تانک

افطاری بدون بانگ

.

.

.

عید من این همه یار

 یار تو زیر آوار

.

.

.

عید من چه بی صدا

 عید تو ناله وآه

.

.

.

عید من هیچی همین ...

 این سکوت مسلمین ... 

/ 0 نظر / 23 بازدید