بازنده

 

من یه بازنده امو

عشقم همیشه سوخته

دل به هرکی دادمو

دلم رو با غم دوخته

من یه بازنده امو

همیشه آدم بده ام

واسه اعتراف به باختم

بیا که آماده ام

********************

دلت نلرزه مهربون

تا تهش پیش من بمون

من با تو جون می گیرمو

تا ته این شعرو بخون

بخون که از باخت منه

تک تک بیتاش از غمه

با هرچی گفتی ساختمو

حس می کنم باز باختمو

عشق هم به من نیومده

تهش منم آدم بده

آوار عشق روی سرم

خراب شده دربدرم

از اونجا رونده و بازم

از اینجا مونده هم منم

یه اعتراف دیگه هم گلم

عاشق خنده هات منم

/ 0 نظر / 69 بازدید