یادآوری اعمال جمعه

به رسم جمعه ها شعری سرایم

 دوباره رو به تو دست به دعایم

 فقط تنها تویی مشکل گشایم

 خدایم , , , ای خدایم , , , ای خدایم

 خدا دارم دگر هیچ غم ندارم

ز دنیای فانی ماتم ندارم

 دگر دست از فرایض برندارم

که اعمال جمعه را یادآورم باز

 بگو بسم الله تا کنم آغاز

 

اعمال جمعه

 

 1= کوتاه کردن ناخن ها

 2= مرتب کردن محاسن

 3= مسواک زدن ( درصورت امکان مسواک سنتی چوبی )

 4= غسل کردن

5= کثرت درود بر اشرف النبیاء والمرسلین حضرت محمد امین صل الله و علیه وصلم

6 =حضور  به موقع در مسجد جهت ادای فریضه نماز و گوش دادن به خطبه خطیب جمعه

 7= عطر زدن و لباس نو پوشیدن

 

 

 که اعمال جمعه را یاد آورم بازم

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر